Sandvikenhus

Borådsmöte Västerled 136 och 144

Minnesanteckningar från vårens borådsmöte.

april 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 4 personer
Närvarande hyresgäster: 11 personer

Önskemål och synpunkter från borådet

 • Parkering framför 136:an, 15 min till 30 min. Henrik kollar.
 • Kolla att Adicci-skylt finns vid infart. Sandvikenhus kollar.
 • Önskemål att källardörrarna vid 144 byts till ståldörrar.
 • Kontakta Adicci vid felparkerade bilar.
 • Problem med måsar har blivit bättre. Har avtal med Anticimex.
 • Stamrust. Henrik förklarade, ska se över i vilken omfattning det behövs vid rust. Tidigast 2024,2025.
 • Balkonger: stenar lossnar. Alla skall besiktas.
 • Entreér 136. Stenar lossnat på broplan. Anmält.
 • Översvämning 136. Tittar på målning och nya förrådspartier.
 • Parasoll önskas till bänkbord. Borådet kollar med övriga hyresgäster.
 • Vid en eventuell renovering önskas altaner som på Västerled 82-100.
 • Mellan 136–144: gångvägen har för liten yta. Sandvikenhus pratar med parkenheten om en lösning.
 • Cykelhus på gavlarna: svårt att dra ner cykeln i källaren. Sandvikenhus utreder möjligheten att använda gräsklipparförrådet.
 • Lekpark, önskemål om en sandlåda eller gungor till barnbarnen. Borådet kollar intresset.
 • Borådet kollar intresse för en grillplats.
 • Skräpigt på altaner med cyklar, pantburkar med mera. Prata gärna med dina grannar.