Sandvikenhus

Borådsmöte Smassens väg

Minnesanteckningar från vårens borådsmöte.

mars 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 1 personer
Närvarande hyresgäster: 2 person

Önskemål och synpunkter från borådet

 • Önskar fler borådsmedlemmar, till exempel en från varje hus.
 • Förekommer att att namn på nyinflyttade hyresgäster inte är rättstavade.
 • Vill ha info om nya hyresgäster som flyttar in för att kunna gå och hälsa dem välkomna. Sandvikenhus kollar om det är möjligt, GDPR.
 • Borådet skulle se fördelar med att ha kontakt med övriga boråd på alla områden, erfarenhetsutbyte.
 • Justera postboxar som är vandaliserade. Sandvikenhus ser äver behovet. Viktigt att felanmäla vid behov.
 • Gunga trasiga framför 67:an (barngunga) Sandvikenhus åtgärdar.
 • Svart bord trasigt vid 67:an. Sandvikenhus åtgärdar.
 • Förslag på saker att lämna vid inflyttningsbesök. Tratt till matolja och skrapa till slasken.
 • Tvättstugan i 49:an: maskiner dåliga, önskar nya. Sandvikenhus utreder detta.
 • Frågar efter insynsskydd vid vägen, rutschkanan, pergolan.
  - Planen är att iordningställa insynsskyddet till grillplatsen i år.
  - Rutschkana och pergola har tagits upp som önskemål, ej beslutat.
 • Grillplatser önskas vid 61 och 65 samt 63 och 67.