Sandvikenhus

Kvartersvandring Västerled 82-100

Minnesanteckningar från vårens kvartersvandring.

April 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer
Närvarande hyresgäster: 3 personer

Anteckningar

- Önskemål om 2 mål bakom Västerled 84. Sandvikenhus kommer ställa dit ett mål i dagsläget.

- Önskemål om väggupp bakom Västerled 84. Sandvikenhus utreder.

- Önskemål om bänkbord vid Västerled 82, baksidan. Sandvikenhus åtgärdar.

- Önskemål om fasta bord/bänkar samt grill vid flaggstången, Västerled 100. Sandvikenhus utreder.

- Cykelställ trasiga i hela området. Sandvikenhus ser över nya lösningar.

- Önskemål om att vägbulan vid Västerled 96-98, halveras på grund av dålig vattenavrinning. Sandvikenhus utreder.