Sandvikenhus

Kvartersvandring Västerled 136-144

Minnesanteckningar från vårens kvartersvandring.

April 2022
Närvarande från Sandvikenhus: 2 personer
Närvarande hyresgäster: 6 personer

Anteckningar

Västerled 136 – cykelbodar önskas vid gavlarna. Sandvikenhus utreder om man kan använda gräsklipparförrådet till cykelförvaring, dialog med frivilligvärd.

Önskemål om att källartrappor målas yttre på VL 136 (144 är målade av Knut). Sandvikenhus ser över möjligheten att utföra detta i år.

Önskemål att 136 D Staket (med båge - vit) – oljas in. Sandvikenhus ser över möjligheten att utföra detta i år.

Önskemål VL 136 D baksida mark iordningsställas. Sandvikenhus utreder ansvaret.

Önskas blommor entréer. Fortsätter som vanligt.

En bänk till framför VL 136 vid cykelställ önskas. Ingen åtgärd.

En till papperskorg på lyktstolpe önskas. Papperskorgar finns i området, ingen åtgärd.

Fiskmåsar – Anticimex kommer fortsätta hantera detta.

Vänligen respektera förbudet att mata fåglar.