Sandvikenhus

Fritidsbanken i Björksätra

Fritidsbanken besöker Björksätra och lånar ut utrustning för lek och sport.

Vecka 27, 30, 33. Tid: kl 13-18.

De håller till vid multiarenan vid Smassens väg 63. Det finns utrustning att låna för olika lekar och sporter.

Alla är välkomna. Barn under 7 år behöver ha en vuxen med sig.

Det är gratis att vara med och låna utrustning.