Sandvikenhus

Högboläger med SAIK bandy

Vill du vara med på populära Högbolägret?

Lägret är för barn i ålder 7-13 år (födda 2010-2015). Sandvikenhus har några friplatser för barn till hyresgäster.

Välj vecka 26 eller vecka 27.

Det är ett dagläger i Högbo. Måndag till fredag kl 9.00 - 15.30.. Transporten till Högbo sker med buss från Jernvallen varje dag.

Barnen får delta i olika typer av aktiviteter utomhus.

Anmälan till SAIK bandy via följade länk:

https://www.svenskalag.se/saikbandy/formular/anmalan-till-hogbolagret-2023/5178 Länk till annan webbplats.

Begränsat antal platser.

Vid frågor kontakta Thomas, thomasf@saik.com , tel nr 070-757 89 78.