Sandvikenhus

Ridläger för barn 9-13 år

3-7 juli håller 4H gården i Järbo ett ridläger för barn i ålder 9-13 år.

Detta är ett dagläger. Tiden är kl 10-16.

Deltagarna får lära sig grunderna i ridning och hur de sköter om och hanterar en häst från marken. Två barn sköter om en häst tillsammans och får med hjälp av en ungdomsledare rida i skogen, hoppa på bana och leka med hästarna.

Sandvikenhus samarbetar med 4H gården och har några friplatser att erbjuda till hyresgästers barn.

Intresseanmäl till naturhjaltarna@4h.se

Intressanmälan görs senast 22 juni.