Sandvikenhus

Skridskoskola med Brinka SKK

vecka 2 startar skridskoskolan med Brinka SKK. Grupp finns på tisdagar och söndagar.

I skridskoskolan lär sig barnen skridskoåkningens grunder där teknik- och balansövningar blandas med lek.

Välj mellan att gå på tisdagar kl 17:00 eller söndagar kl 16:00.

Skridskoskolan är i Jernvallens ishall.

Anmälan görs på www.brinka.nu i webbformulär för anmäla till skridskoskola.

Sandvikenhus har några friplatser till sina hyresgäster. Skriv till brinkaskk@gmail.com om du vill ta del av friplatserna.

OBS begränsat antal friplatser.