Sandvikenhus

Belysning Tallbacksvägen 3-37

Störningar i belysningen kan förekomma.

På Tallbacksvägen 3-37 kommer underhållsarbete för att förbättra belysningen att pågå en tid framöver. Under tiden arbetet pågår kan det hända att belysningen tidvis kommer att vara släckt vid entréer, grönområden och längs cykelvägen.

Puffbild