Sandvikenhus

Planerat underhåll

Tisdag 17/3 från kl 18.30 - ca 23.00 kommer underhållsarbete att utföras i passagesystemet som hanterar porttelefoner och elektronisk tvättstugebokning.

Störningar kan förekomma under tiden arbetet pågår.

Om du märker något problem med porttelefon eller tvättstugebokning efter ovanstående datum och tid ber vi dig felanmäla detta till oss.

Puffbild