Hoppa över till innehåll Hoppa över till meny
Sandvikenhus

Hyresgästenkäter

Sandvikenhus genomför regelbundet hyresgästenkäter.

I enkäterna jämförs vi med över 50 fastighetsbolag i Sverige vilket ger oss en bra grund för utveckling och förbättring. Vi mäter Nöjd-Kund-Index (NKI) via företaget Aktivbo, som årligen frågar mer än 500 000 hyresgäster i Sverige.

Resultatet av hyresgästenkäterna redovisas ända ner på trapphusnivå och inom två index; serviceindex (NKI) och produktindex samt områdena profil, attraktivitet och valuta för hyran. Inom de två indexområdena finns totalt 7 frågeområden som i sin tur har totalt 55 frågor.

Enkäterna hjälper till att styra insatserna

Tack vare det mycket detaljerade underlaget har Sandvikenhus under de gångna åren kunnat fokusera på det kunderna vill ha. Hyresgästenkäten hjälper till att styra hur budgeten ska användas och på så sätt görs insatser på ställen där de verkligen behövs. Främst har feedback getts inom trygghet, rent och snyggt och yttre miljö och det är därför där de flesta åtgärderna har genomförts.

Hyresgästundersökning 2019 och SMS-enkäter

Vår nästa stora hyresgästenkät genomförs hösten 2019. Fram till dess gör vi löpande mätningar av kundnöjdhet vis SMS med korta frågor om felanmälan, inflytt och utflytt. SMS-utskicken genereras automatiskt i vårt fastighetssystem och vi får feedback månadsvis på våra olika processer vilket gör att vi enklare kan vidta förbättringsåtgärder löpande om det behövs.

Sammanfattning av resultatet 2017

Resultatet av hyresgästenkäten 2017 visade att våra hyresgäster blivit ännu mer nöjda med sitt boende. Nöjd-Kund-Index (NKI) har ökade från 78,8 procent 2015, 80,8 procent 2016 till 81,7 procent i 2017 års mätning. Ett mycket glädjande resultat, och detta trots att vi aldrig någonsin har haft en högre uthyrningsgrad med allt vad det innebär av mer slitage, ökad trångboddhet och en större otrygghet i samhället. 

Sammanfattning av resultatet 2016

Hösten 2016 gjordes en uppföljning av 2015 års hyresgästenkät. Den här gången gjorde vi en delmätning som omfattade hälften av hyresgästerna och resultatet är 2% bättre NKI (Nöjd-Kund-Index). Målet var att bli 5% bättre till den hyresgästenkät som skulle genomföras 2017.

De områden som våra hyresgäster lämnade mest feedback på var trygghet, framförallt i allmänna utrymmen, samt rent och snyggt, speciellt i allmänna utrymmen som tvättstuga och källare.

Förbättringsåtgärder som genomförts är exempelvis ronderingar i allmänna utrymmen, fler porttelefoner, taggsystem på källardörrar och att vi städar trapphusen oftare än tidigare.

Vi vann Kundkristallen!

Det förbättrade resultatet i 2016 års undersökning ledde Sandvikenhus till seger i Kundkristallen, fastighetsbranschens stora årliga gala Benchmark-event. Det var i kategorin "Största lyft serviceindex 3000-8999 lägenheter" som Sandvikenhus tog hem segern. Tävlingen baseras på hyresgästernas bedömningar av sina hyresvärdar.

Sammanfattning av resultatet 2015

Resultatet gav oss en hel del att arbeta med framför allt vad det gäller utemiljö, trygghet och rent och snyggt. Vårt serviceindex hamnade på 78,8% vilket är att jämföra med snittet i Sverige som då låg på 81%. Även vad det gäller produktindex låg vi något lägre än snittet, speciellt inom allmänna utrymmen och trygghet i allmänna utrymmen.

När det gäller att ta kunden på allvar och ha serviceinriktade medarbetare fick vi mycket positiv respons. Här låg vi över Sverigesnittet. Även lägenhetens skick fick vi goda resultat på.

Serviceindex 2015-2017

VD Stefan Lundqvist och bovärden Andreas Hedlund delar ut enkäten i Årsunda.

Vinst i Kundkristallen 2016

Benchmark-eventet Kundkristallen 2016