Vi är nominerade till Kundkristallen

För tolfte året i rad kommer fastighetsbranschens prestigefyllda pris, ”Kundkristallen”, att delas ut på Berns Salonger i Stockholm, den 9 februari 2017. För första gången är Sandvikenhus nominerade, och det gäller kategorin ”Största lyft Serviceindex”. Tävlingen är för de 75 fastighetsbolag i Sverige som genomför kundundersökningar tillsammans med företaget AktivBo.

Resultatet av 2016 års hyresgästundersökning visar att vi förbättrat vårt serviceindex med 2% jämfört med den mätning som gjordes 2015. De förbättringsåtgärder som hela företaget varit engagerade i har gett resultat.

Ett stort tack till våra hyresgäster som tagit sig tid att svara på våra enkäter! Ni hjälper oss att bli bättre!