•  
 •  

Uthyrningspolicy

 

Bostadskö

När du registrerat dig i vår bostadskö kan du boka de lägenheter som finns bokningsbara på vår hemsida. Du erbjuds lägenheter utifrån din kötid. Sandvikenhus bostadskö bygger på registrering och bokning via vårt webbaserade bokningssystem på www.sandvikenhus.se.

Inom Sandvikenhus erbjuder vi ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt parkeringsplatser och garage.

Du blir spärrad i 12 månader om du har svarat nej (ej svar räknas som nej) på fem erbjudanden inom ett år. Detta för att korta ner vår uthyrningsprocess och då många anmäler sitt intresse för lägenheter de egentligen inte är intresserade av.

När du skriver kontrakt på en ny lägenhet förbrukar du alla dina köpoäng som därmed nollställs.

För att samla nya poäng behöver du aktivt ställa dig i bostadskön igen.

Du måste bo minst ett år i samma lägenhet innan du kan göra intresseanmälan på en annan lägenhet inom vårt bestånd.

Efter ett år i samma lägenhet kan du återigen anmäla intresse på lägenheter via vår webbsida.

Grundkrav

För att hyra en lägenhet av Sandvikenhus måste du ha registrerat dig i vår bostadskö. Du måste också uppfylla följande grundkrav:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska inte ha någon hyresskuld.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Du ska ha god ekonomi utan allvarliga betalningsanmärkningar.
 • Hyran ska kunna betalas med den inkomst hushållet har, det vill säga regelbunden inkomst i form av lön av anställning, pension, a-kassa, inkomst av kapital, studiemedel eller av Sandvikens kommun styrkt försörjningsstöd.
 • Du som är egen företagare måste kunna uppvisa F-skattsedel, registreringsbevis samt annat bevis på tillräcklig betalningsförmåga.
 • Som inkomst räknas också etableringsersättning från Arbetsförmedlingen om du har minst 12 månader kvar.
 • Du ska vara skriven i Sverige, vara EU-medborgare, vara nordisk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
 • Du måste godkänna att Sandvikenhus tar en kreditupplysning.

Kontraktsskrivning

 • Alla kontrakt skrivs under personligen på plats i Sandvikenhus kundcenter.
 • Nya hyresgäster (d v s inte intern omflytt) ska delta på visning av bostaden innan inflytt. Om den sökande inte har möjlighet att komma på visning godkänner vi att den sökande skickar en representant i hans/hennes ställe.

Ekonomisk situation

 • Sandvikenhus ska alltid kunna göra en bedömning av din ekonomiska situation.
 • Du som söker bostad hos Sandvikenhus bör ha en hushållsekonomi där hyran högst uppgår till en tredjedel av bruttoinkomsten, enligt Konsumentverkets riktlinjer.
 • Om kraven på inkomst inte uppfylls kan du ändå bli hyresgäst hos oss om vi bedömer att godkänd borgen kan accepteras.

Särskild hänsyn och förtur

Särskild hänsyn eller förtur i bostadskön kan medges utifrån vissa förutsättningar.

Seniorlägenhet

Du måste vara minst 55 år eller fått behovsprövning för denna typ av lägenhet av Sandvikens kommun.

Näringslivsförtur

Du kan få näringslivsförtur om du fått arbete på orten. Syftet är att stimulera inflyttning och tillväxt i Sandvikens kommun.

För att få näringslivsförtur måste du vara bosatt och mantalsskriven utanför Sandvikens kommun samt kunna uppvisa anställningsintyg från arbetsgivare inom Sandvikens kommun.

Du får då tillgodoräkna dig 3 års kötid, vilket ger en fördelaktig position vid bokning av lägenhet, men observera att det INTE ger dig förtur till alla lediga lägenheter.

Förtur på grund av uppsägning eller behov av omflyttning

Ibland behöver Sandvikenhus av olika skäl, t ex rivning eller större ombyggnation, flytta på hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter.

Förtur i samråd med Sandvikens kommun

Speciell förtur kan beviljas i samråd med berörd förvaltning på Sandvikens kommun.

Uthyrning i andra hand

 • Uthyrning i andra hand får endast ske med Sandvikenhus skriftliga medgivande och endast under en begränsad tid.
 • Uthyrning i andra hand godkänns enbart om du har särskilda skäl som till exempel studier, tillfälligt arbete på annan ort, vistelse på sjukhus.
 • Ansökan om uthyrning i andra hand ska göras skriftligen till Sandvikenhus tillsammans med en kopia på andrahandskontraktet. Under andrahandsuthyrningen är det du som har förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas.

Hemförsäkring

Du ska ha en gällande hemförsäkring i valfritt försäkringsbolag.

Max antal personer per lägenhet

 • Ett rum och kök, minst 49 kvm, maximalt 3 personer
 • Två rum och kök, minst 70 kvm, maximalt 4 personer
 • Tre rum och kök, minst 90 kvm, maximalt 6 personer
 • Fyra rum och kök, minst 110 kvm, maximalt 8 personer
 • Fem rum och kök, minst 120 kvm, maximalt 10 personer

Ladda ned

Uthyrningspolicy som PDF