•  
  •  

Uppdrag och affärsidé

Vår affärsidé

Sandvikenhus erbjuder attraktiva bostäder och lokaler med hög service. Vi planerar och projektleder byggnationer samt förvärvar, förvaltar och försäljer fastigheter och mark. Vi bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Sandvikens kommun och utgår från ett välutvecklat CSR-system.