Synpunktenträffar

Boendeinflytandearbetet är en viktig del i Sandvikenhus verksamhet. Ett av forumen för boendeinflytande är de så kallade ”synpunktenträffarna". Sandvikenhus bjuder in till synpunktenträffar för att på ett informellt sätt få träffa våra hyresgäster och ta emot era synpunkter och förslag till förbättringar. Sandvikenhus ledning deltar vid träffarna.

Under 2015 bjöd Sandvikenhus in till fyra synpunktenträffar, som alla var välbesökta. Alla inkomna synpunkter har sammanställts. Exempel finns nedan.

Exempel på inkomna synpunkter och våra svar.

Synpunkt: Ökad städintervall på miljöhus Årsunda
Svar: rengöring beställd och utförd. Husvärdar ökar tillsynen.

Synpunkt: Ökad belysning garage Årsunda
Svar: Önskemålet finns med vid planering av åtgärder under 2016.

Synpunkt: Hundrastgårdar önskas i bostadsområdena
Svar: Sandvikenhus tillhandahåller inte hundrastgårdar. Synpunkten bör läggas som ett medborgarförslag för kommunen att ta ställning till.

Synpunkt: Belöning till de som bott länge
Svar: Sandvikenhus ledning beaktar önskemålet

Synpunkt: Tydliggöra vad som är ett seniorboende (55+)
Svar: Finns redan beskrivet här.

Synpunkt: Gym/motionsrum på Mossvägen
Svar: Lapp med förfrågan om intresse för detta bland övriga hyresgäster finns uppsatt i området

Synpunkt: Boråd önskas i fler områden
Svar: Utöver de boråd som redan finns har ett boråd bildats även i Järbo. Vi hoppas på fler under 2016.

Synpunkt: Önskar anslagstavla på miljöhusen
Svar: Kommer inom kort.

Synpunkt: Ytterligare tvättstuga Magasinsgatan
Svar: Ingen åtgärd nu. Kommer att tas i beaktande om det blir ett större projekt i området.

Synpunkt: Göra uteplatser för de som bor på nedre botten på Kvarnvägen
Svar: Områdeschef och teknisk chef tittar på detta under 2016

Synpunkt: Nedtagning av träd (Järbo och Kalvdansvägen). Plantering av träd, Dalslänningen.
Svar: Inventering av träd görs, därefter bedömning. Träd till Dalslänningen är beställt.

Synpunkt: Fler parkbänkar Nya Bruket och Dalslänningen
Svar: Bänkar beställda, sätts ut våren 2016.

Synpunkt: Profilkläder till boråd och frivilligvärdar
Svar: Under framtagande

Synpunkt: Att aktivitetserbjudanden till hyresgäster även ska innefatta kultur
Svar: Sandvikenhus kommer att jobba för det under 2016

Synpunkt: Önskemål om att portarna på Dalslänningen är öppna längre på kvällarna
Svar: Det är upp till hyresgäster i området att bestämma hur sent dörrarna ska hålls öppna. Enkätundersökning kommer att göras under 2016.