Sponsringspolicy

Sandvikenhus har en lång tradition av att på olika sätt stödja företag, organisationer, föreningar och evenemang kopplade till Sandviken. Ett syfte är att främja ett sunt och hållbart samhälle för de många människorna och företagen i Sandviken. Vi vill också via sponsring attrahera nya medarbetare, utveckla nätverk, stärka befintliga och skapa nya kundrelationer, öka den interna stoltheten och engagemanget i företaget.

Vår sponsringsverksamhet spänner över såväl kultur, samhälle och sport.

 

Ladda ned

Sponsorpolicy som PDF

Ansökan om sponsring

Till formuläret