Sandvikenhus och Sandviken Energi i nytt samarbete

Sandvikenhus och Sandviken Energi inleder under hösten 2017 ett samarbete gällande Sandvikenhus bredbandsnät. Sandviken Energi kommer i och med detta att ta över all drift och service av bredbandsnätet.

Detta kommer att innebära att boende hos Sandvikenhus får tillgång till nya tjänster, bland annat internetabonnemang med hastigheter upp till 1000Mbit och TV via bredbandsnätet (IPTV). Nätet kommer att fortsätta vara öppet så att man även fortsättningsvis kan välja mellan olika leverantörer för sina bredbandstjänster.

Det nya tjänsteutbudet planeras att vara tillgängligt från och med årsskiftet 2017-2018. Mer detaljerad information om införandet kommer att publiceras löpande.