Sandvikenhus ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, teknisk chef, fastighetschef, CFO, affärsstödschef samt fackliga representanter.