Rutiner

Sammanfattning av störningshantering inom Sandvikenhus

Inkommande samtal från störd hyresgäst, husvärdar, störningsjour eller berörd myndighet samt kartläggning av störningen dokumenteras.

Kontakt tas med berörd hyresgäst. Vi informerar samt söker bekräftelse på att störningen överensstämmer med hans/hennes egen bild. Avvaktar och inväntar att samtalet ger önskad effekt. Under tiden återkoppling till anmälande part.

Om störningen fortsätter skickas ett ordningsbrev, formulerat som en första varning. Om störningen ytterligare fortsätter skickas ännu ett ordningsbrev, formulerat som en sista varning. Hyresgästen kallas till ett möte. IFO, individ- och familjeomsorgen, informeras om ärendet.

Om störningen upphör, avskrivs ärendet. Om störningen fortsätter sker en uppsägning. Vid tvist skickas handlingar (dokumentationen) till hyresnämnden.

Hyresgästen ansvarar själv för utflyttning. Om hyresgästen inte själv flyttar ut, övergår uppsägningen till en avhysning, som utförs med handräckning av Kronofogdemyndigheten.

Journummer
Ring journumret 026-10 68 00 om du störs nattetid av t.ex. musik eller högljudda fester, detta för att kunna styrka klagomålet samt för vår del då vi har kontakt med grannarna. Bevakningsfirman kommer inte att gå intill den störande grannen men kommer att avlägga en rapport om hur de ansåg att störningen var, deras närvaro kan verka avskräckande och skulle det vara så att man ringer polisen är det bra att även vaktbolaget varit på plats.