Rekordmånga sommarjobbare

I år tar Sandvikenhus emot rekordmånga sommarjobbare, hela 55 stycken.

Under två treveckorsperioder utför de sysslor i vår verksamhet, exempelvis yttre skötsel i bostadsområden, i parker och på annan kommunal mark samt även administrativa sysslor. Vissa av ungdomarna har fått sitt sommarjobb via Första steget, kommunens satsning tillsammans med Göranssonska stiftelserna.