•  
  •  

Policy för kameraövervakning

Sandvikenhus följer Sandviken kommuns policy för kameraövervakning i Sandvikens kommun.

Policyn finns att läsa här.