Parkera rätt

Parkera gärna - men på rätt plats

Inom våra bostadsområden finns förhyrda parkeringsplatser samt besöksparkeringar i de flesta områden. För att alla ska trivas och inte minst för miljöns skull, har vi satt upp skyltar som anger var och hur du får parkera.

Parkeringsregler

Vid infarten till bostadsområdet passerar du en skylt som enligt trafikförordningen betyder att du ingår ett avtal med fastighetsägaren, som säger att du måste parkera inom markerad parkeringsplats.
P-förbud innebär att: här får du inte parkera, men du får stanna för att lasta i eller ur bilen eller för att låta någon kliva i eller ur bilen.

För miljöns skull; stäng av motorn.

Vi vill göra dig uppmärksam på att du får en kontrollavgift om du parkerar utanför markerad parkeringsplats, t ex på gräsmattan.

Våra parkeringsvakter och bevakningsföretaget Addici Security har skyldighet att skriva ut en avi på en kontrollavgift på 400 kronor vid sådana tillfällen.

Parkeringsregler på besöksparkeringar

De flesta besöksparkeringar i våra bostadsområden är tidsbegränsade (finns markerat med skylt). Den tillåtna tiden är 24 timmar, om det inte finns en tilläggskylt som säger något annat.

Om du får besök av någon som behöver parkera sin bil längre än den tid som gäller på den aktuella besöksparkeringen, kan du vända dig till Sandvikenhus kundtjänst på Plangatan 7 eller till en husvärd i området. De kan då utfärda en parkeringsbiljett/parkeringskort.

Alla bilar utan parkeringstillstånd kommer att påföras en kontrollavgift på 400 kronor, om de står längre än den tillåtna tiden på besöksparkeringen.

Observera att boende i området inte får parkera på besöksparkeringen, vid kontroll gäller bilens registreringsadress.