Om du missar att betala hyran

Från och med februari 2017 kommer Sandvikenhus att samarbeta med Intrum Justitia när det gäller försenade hyror. Hyran ska enligt 20§ i hyreslagen betalas i förskott, det vill säga senast sista vardagen före ny kalendermånad. Om du som hyresgäst missar att betala din hyra en månad så får du ett inkassokrav från Intrum Justitia efter cirka 10 dagar. Dröjsmålsränta kommer att debiteras från förfallodagen tills dess betalning sker. Om betalning inte sker kommer rättsliga åtgärder att vidtas.

Att betala hyran är en förutsättning för att ha rätt till sitt boende. Vi värnar om våra kunder och vill naturligtvis att alla ska kunna bo kvar men det är mycket tidskrävande och kostsamt för oss att varje månad kontakta hyresgäster som inte betalat in sin hyra.

Om du har några frågor ber vi dig kontakta Intrum Justitia på Contact Center. Tel.nr 08-616 77 20 eller på www.intrum.se, inloggningsuppgifter finns på breven från Intrum Justitia.