Ny uthyrningspolicy

Vi ser ett ökat intresse för att hyra bostad hos Sandvikenhus och därmed också ett behov av att tydliggöra vilka grundkrav vi ställer vid uthyrning. Därför har en ny uthyrningspolicy tagits fram, där vi förtydligar våra grundkrav och förklarar hur uthyrningsprocessen går till.

Den nya policyn är antagen av Sandvikenhus styrelse och gäller från 1 april. Här kan du läsa mer:

Uthyrningspolicy