Montering av lägenhetsmoduler

Kv Röksvampen 2

Sandvikenhus inbjuder till anbudsgivning avseende rubricerade objekt.

Entreprenadform: totalentreprenad.

Objektet
Entreprenaden omfattar leverans och montering av lägenhetsmoduler. I leveransen ska ingå 8 st lägenheter. Entreprenaden skall vara tillgänglig för slutbesiktning 2018-06-30.

Anbud
Anbud ska vara Sandvikenhus AB tillhanda senast 2017-09-01.

Upplysningar och förfrågningsunderlag
För upplysningar och förfrågningsunderlag kontakta Marita Winestedt, tel.026-24 22 20, e-post marita.winestedt@sandvikenhus.se.