Informationsbrev om Intrum Justitia

Nyligen fick du som är hyresgäst ett brev från oss med information om att vi har en ny samarbetspartner när det gäller inkassoverksamheten.

Tyvärr har det av misstag följt med ett försättsblad med texten "Information om försenad inbetalning", vilket kan tolkas som att vi skriver till dig för att du är sen med hyran.

Vi ber om ursäkt för detta! Det vi ville berätta för dig var det som står i själva brevet, det vill säga att vi numera samarbetar med Intrum Justitia vid försenade betalningar.

Informationen i brevet kan du även läsa på sidan Betala hyran.