Information till dig som har bredband via Sandvikenhus bredbandsnät

Sandviken Energi tar över driften av vårt bredbandsnät. Du får fler och snabbare tjänster men du måste göra om ditt val av tjänsteleverantör.

För att säkra kvalitén på vårt bredbandsnät för framtiden inleder vi samarbete med Sandviken Energi, som kommer att ta över driften av bredbandsnätet. Du kommer i och med detta att få tillgång till fler och snabbare tjänster, bland annat internetabonnemang med hastigheter upp till 1000Mbit och TV via bredbandsnätet (IPTV).

Val av tjänsteleverantör
I samband med att Sandviken Energi tar över driften, måste du göra om ditt val av tjänsteleverantör (internetleverantör). Alla nuvarande tjänsteleverantörer har fått erbjudande om att leverera tjänster även i det nya bredbandsnätet.

Vi beräknar att du kommer att kunna göra ditt val av tjänsteleverantör i november-december.

Inget bredband?
Du som inte har bredband via Sandvikenhus bredbandsnät påverkas inte av denna förändring.

Mer information
Mer information kommer att publiceras löpande på Sandviken Energis hemsida.

Om du bor i Vallhov
Vissa av våra hyresgäster har en fiberkonverter i lägenheten. Vi kommer att behöva tillträde till dessa lägenheter, eftersom den utrustningen måste bytas ut i samband med att Sandviken Energi tar över driften. Du som berörs av detta kommer att bli kontaktad innan arbetet påbörjas.