Driftstörning åtgärdad

Störning i bredbandsnätet

Tekniker har hittat och åtgärdat ett fel som påverkade spridda kunder, felet visade sig som att den anslutna utrustningen fick en så kallad IP-adress men man kom inte ut på internet.

Har du något problem med din anslutning så kan du alltid börja med att starta om din dator och eventuell router, det löser en majoritet av alla uppkopplingsproblem. Fungerar det ändå inte tar du kontakt med din leverantörs support.