Avstängning vatten p g a vattenläcka

På grund av en vattenläcka i gatan vid Tallbacksvägen 8 kommer Sandviken Energi att tvingas stänga av vattnet på

Tallbacksvägen 13-39 måndagen den 13/2 kl 09.30-18.00 ca

Arbetet innebär även begränsad framkomlighet fredag-söndag, 10-12/2. Vägen är sedan helt avstängd för genomfart måndag-fredag, 13-17/2.

X-trafik kommer att ändra linjetrafik för bussarna.

För uppdaterad information, besök www.sandvikenenergi.se