Perspektiv resursanvändning

God ekonomisk kontroll

Med en god ekonomi kan ägaren, kunderna och medarbetarna känna trygghet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna nå visionen att vara ett tryggare hem. På Sandvikenhus har vi ett aktivt budgetarbete och god ekonomisk kontroll och uppföljning. I vår vision har vi en hög kostnadsmedvetenhet i hela organisationen där varje medarbetare kan känna trygghet genom tydlighet i ansvarsområde och utvecklingsmöjligheter. Sandvikenhus vill genom visionen, ett tryggare hem, skapa en boendemiljö som skapar trygghet på alla nivåer och därmed ger ett mervärde för våra hyresgäster.

Vision
Perspektiv kunden
Perspektiv medarbetare
Perspektiv resursanvändning
Perspektiv samhället