Vision

Vår vision

Sandvikenhus — ett tryggare hem

Så lyder vår vision, det vill säga den föreställning vi har om framtiden.

Visionen är tänkt att vara en ledstjärna både för den enskilda medarbetaren och organisationen i stort. Den ska entusiasmera, ge mening och riktning, ligga till grund för såväl små som stora beslut.Alla medarbetare på Sandvikenhus har varit involverade i arbetet med att ta fram visionen. En självklarhet då alla medarbetare berörs av den. Men visionen har även betydelse för organisationens ekonomi, våra kunder och samhället i stort.

På de här sidorna berättar vi i korthet vad visionen innebär och hur vi bör jobba för att förverkliga den utifrån fyra olika perspektiv: Medarbetaren, Kunden, Resursanvändning och planering samt Samhället. För att kunna förverkliga visionen har vi även formulerat verksamhetsmål, som ska ta oss närmare visionen, samt strategier för att nå målen.

Vision
Perspektiv kunden
Perpektiv medarbetare
Perpektiv resursanvändning
Perspektiv samhället