Hornbergsloppet summertrail 26 augusti

Vill du vara med på springtävlingen (terränglöpning) Hornbergsloppet summertrail i Årsunda den 26 augusti?

Sandvikenhus har några friplatser till våra hyresgäster.

Välj mellan sträckorna 5 km, 10 km och 20 km.

Anmäl ditt intresse till info@sandvikenhus.se senast 15 augusti.


Hela kalendern