Perspektiv samhället

Ett levande Sandviken

I vår vision bidrar vi till samhällsutvecklingen genom att erbjuda attraktiva och trygga bostadsmiljöer. Vi ökar möjligheten att behålla inflyttad och rekryterad personal samt underlättar inflyttning och rekrytering till Sandviken genom att locka med boendemiljöer som ger lite mer än andra. I vår vision har vi ett starkt samhällsengagemang genom ett utvecklat och väl fungerande samarbete med kommunen gällande utvecklings- och bostadssociala frågor. Vi vill i vår vision också vara en attraktiv samarbetspartner som erbjuder utvecklande samverkansformer och långsiktiga relationer. Sandvikenhus ska genom visionen bidra till utvecklingen av Sandvikens kommun genom att skapa ett mervärde för kommuninvånarna.

Vision
Perspektiv kunden
Perspektiv medarbetare
Perspektiv resursanvändning
Perspektiv samhället