Perspektiv medarbetare

Motivation, trygghet och engagemang

För oss medarbetare innebär visionen att vi ska känna oss motiverade, trygga och engagerade. Det blir vi genom samverkan, delaktighet, trygga arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Vår framtida roll präglas av ansvarstagande med växande befogenheter initiativförmåga och ett kundorienterat arbetssätt. För att känna trygghet i den rollen behöver vi ett tydligt ledarskap och tydliga riktlinjer. I vår vision leder vi medarbetare oss själva, och genom vårt engagemang och trygghet skapar vi den ökade livskvalitet vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster.

Vision
Perspektiv kunden
Perspektiv medarbetare
Perspektiv resursanvändning
Perspektiv samhället